Algemene voorwaarden
De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de Wheelie School zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening.

De organisatie, sponsoren en Wheelieschool.be aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan – die een deelnemer verband houdende met zijn of haar deelname aan de Wheelie School lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letstelschade hieronder
inbegrepen.

De deelnemer verklaart dat hij of zij tijdens de Wheelie School gebruik zal maken van de verplichte veiligheids voorschriften welke bestaan uit het dragen van een CE gekeurde helm, motorjas met rugbeschermer, motorhandschoenen en stevige (motor)schoenen.

Deelnemers die zich niet aan bovenstaande voorschriften houden, aanwijzingen van de instructeurs niet opvolgen of roekloos gedrag vertonen worden zonder recht op compensatie toegang tot de Wheelie School ontzegd.

De organisatie en instructeurs proberen al het mogelijke te doen om iedere deelnemer succesvol een wheelie te laten uitvoeren. De slagingskans is echter afhankelijk van vele factoren zoals de rijvaardigheid van de deelnemer en hoe goed hij of zij de instructies tijdens de lessen opvolgt.

Het gebruik van alcolhol of drugs voor of tijdens de Wheelie School is ten strengste verboden en deelnemers die deze regel niet in acht nemen worden zonder recht op compensatie toegang tot de Wheelie School ontzegd.

WheelieSchool.be raadt niet aan wheelies beoefenen op de openbare weg en is ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele boetes of ongevallen die hieruit resulteren.

Bij onvoorziene zware weeromstandigheden als stormen, sneeuw of ijzel kan de geboekte datum verlegd worden naar een andere dag zonder recht op terugbetaling.

Bij schade aan de motoren door roekloos rijgedrag, het negeren van aanwijzingen van de instructeurs of het verzwijgen van een gezondheidsrisico (zowel fysiek als mentaal) kan een schadevergoeding geëist worden van de deelnemer in kwestie.

Iedere deelnemer van de Wheelie School erkent bovenstaande bepalingen te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar moet de vrijwaringsclausule medeondertekend worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon.

Cadeaubonnen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wheelieschool.be uitgegeven cadeaubonnen.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats.

Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het winkelwagentje te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “couponcode” en vul je de code in (deze kan hoofdletter gevoelig zijn).

De waarde, duur, vervaldatum en aard vind je op de Cadeaubonnen of in de e-mail waarin de code is verstrekt. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar.

Annuleren van een boeking
We proberen altijd op een zo menselijk mogelijke een manier een oplossing te zoeken wanneer u onverhoopt niet aanwezig kan zijn op uw boekingsdatum.

U kunt uw boeking kosteloos verzetten naar een andere datum en of locatie tot 7 dagen voor de aanvangsdatum, dit kan telefonisch of via e-mail.

Bij een termijn van minder dan 7 dagen zijn we genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen door gederfde inkomsten, tenzij er een vervanger gevonden kan worden om uw plaats in te nemen.

Bij annulering van een reservering minder dan 48 uur voor aanvang van de boekingsdatum of niet komen opdagen zonder iets te laten weten verwerpt u uw recht op terugbetaling of kiezen van een andere datum.

WheelieSchool.be is een bedrijf van John den Ouden – BTW BE0727.832.867 – Ondernemingsnummer: 0727.832.867